Alumni Directory 

 

1953
Deoki Nandan Bhargava
deokinandan31@gmail.com
Mangalore, Karnataka

1958
R.B. Mathur
Rb.Mathur@virginiamr.com
New Delhi

1958
H.V.Paliwal
hvpaliwal@yahoo.com
4 Kanwarpada Marg, Udaipur 313001

1959
Shri  Niwas
Shri_niwas@hotmail.com
173,srinagar,  Railway  Road,  popular hapur-pin245101,  up

1960
Venkata Satyanarayana Vutukuri
vvutukuri@optushome.com.au
Sydney, Australia

1960
Prof. Bharat Bhushan Dhar
bbdhar@yahoo.com
New Delhi

1960
Prof D P Singh
dpsing@gmail.com
Varanasi