Ph.D (MINING ENGG.)-2019

Ph.D (MINING ENGG.)-2018

Sr. no Roll No Name
1 18151001  CHARCHIT JAIN
2 18151002  RAJENDRA PRASHAD
3 18151003  VIJAY SINGH
4 18151004  VARINDRA SAINI
5 18151005  GAGAN GUPTA
6   Kamlesh
7   Rahul
8   Sameer
9   Sandeep
10   Shalendra
11   Sonu

Ph.D (MINING ENGG.)-2017

Sr. no Roll No Name
1 17151001  Ankush Galav
2 17151002  Mohd Maneeb Masood
3 17151004  Gunda Yuga Raju
4 17151006  Anurag Singh Chauhan
5 17151007  Ashish Agrawal
6 17151009  Bibhu Ranjan Sahoo
7 17151012  Rohit Gautam
8 17151013  Shyam Nandan Singh
9 17151501  Vikram Seervi

Ph.D   (MINING ENGG.)-2016

SL. No.
Roll No.
Name of Student
Email
01
16151001
Aishwarya Mishra
 
02
16151002
Ajeet Yadav
 
03
16151003
Arunava Ray
 
04
16151004
Ashutosh Kumar Bharati
 
05
16151005
Deepak Kumar
 
06
16151006
Manish K Kanoojiya
 
07
16151007
Nilesh P Singh
 
08
16151008
Pradeep Kumar Yadav
 
09
16151009
Prashant Modi
 

PH.D (MINING ENGG.)-2015

Sr N Roll No Name of students
1. 15151001 Atma Ram Sahu
2. 15151002 Bhaskara Behera
3. 15151003 Brijesh Kumar
4. 15151004 Pawan Kr. Yadav
5. 15151005 Prabodh Kr Kushwaha
6. 15151006 Punit Paurush
7. 15151007 Pusker Singh
8. 15151008 Rohit Rawal
9. 15151009 Sandeep Kr. Sahoo
10. 15151010 Shah Izhar Ahmed
11. 15151011 Shailendra Chawla
12. 15151012 Sunil Kr. Yadav
13. 15151013 Vivekanand Kumar
14 15151501 Ankur Dwivedi
15 15151502 Dharmendra Kr. Singh
16 15151506 Vivek Kr. Kashi