M.Tech. I year 
Sl. No. Roll No. Name of Students
1.         21112001 Mr. Akash Kumar
2 21112003 Mr. Akshay D Nakhate
3 21112004 Mr.Arkaprava Mondal
4 21112005 Mr. Bikram Mondal
5 21112006 Mr. Gaurav Kumar Nagarwal
6 21112007 Mr. Hans Raj
7 21112008 Mr. Harendra Singh Chauhan
8 21112009 Mr. Jai Kishan Pratap Singh
9 21112010 Mr. Kundan Kumar Mishra
10 21112011 Mr. Praveen Kumar Jais
11 21112012 Mr. Sandeep Kumar Ekka
12 21112013 Mr. Sanjay Kumar Sharma
13 21112014 Mr. Sarthak Parte
14 21112015 Mr. Srijan Pandey
15 21112017 Mr. Vikash Yadvendu
M.Tech. II year
Sl. No. Roll No. Name of Students
 1.  
20112002 Mr.Abinash Dash
 1.  
20112003 Mr.D Rakesh
 1.  
20112004 Mr.Dipesh Kumar Dubey
 1.  
20112005 Ms. Fensa Luka
 1.  
20112006 Mr. Gayathri V
 1.  
20112009 Mr.Kamlesh Choudhary
 1.  
20112010 Mr. Marshal Hembram
 1.  
20112011 Mr. Mohit Anand Choudhary
 1.  
20112012 Mr. Piyush Kumar
 1.  
20112013 Mr. Preetam Bhaumik
 1.  
20112014 Ms. Shanmukha Satya Srinivas Guraja
 1.  
20112015 Ms.Shiksha Tiwari
 1.  
20112016 Ms. Sreeja Nath Chowdhury
 1.  
20112017 Ms. Tanya Prakash