Ph.D. List
Sl. No. Roll No. Name of Students
  1 19111001 Mr. Akhilesh Kumar Yadav
2.         19111002 Mr. Amit Bar
3.         19111003 Ms. Nupur Kumari
4.         19111005 Ms. Srishti Paliwal
5.         19111006 Ms. Sudepta Bauri
6.         19111007 Mr. Swapan Maity
7.         19111008 Mr. Utkarsh Pandey
8.         19111009 Mr. Vishal Kumar
9.         19111502 Ms. Nidhi Chaubey
10.     19111503 Ms. Sanjna Rajput

 


Ph.D. List
Sl. No. Roll No. Name of Students
1.         18111002 Ms. Ankita Singh
2.         18111003 Mr. Krishna Kant Dubey
3.         18111005 Ms. Nisha Shahi
4.         18111007 Ms. Rajnandini Sharma
5.         18111008 Mr. Rajnikant Upadhyay
6.         18111009 Mr. Raman Hissariya
7.         18111010 Ms. Shipra Gupta
8.         18111012 Mr. Taranga Dehury
10.     18111014 Mr. Prince Kumar Maurya
11.     18111502 Mr. Gaurav Kumar Shukla
12.     18111503 Mr. Pawan Kumar Ojha
13.     18111504 Mr. RajPal
14.     18111506 Mr. Saurabh Kumar

 

Ph.D. List
Sl. No. Roll No. Name of Students
1.         17111001 Mr. Abhay Narayan Singh
2.         17111006 Ms. Krishna  Prajapati
3.         17111007 Mr. Manish Yadav
4.         17111008 Ms. Pooja Sonkar
5 17111010 Ms. Priya Singh
6 17111012 Ms. Shanu Mishra
7 17111013 Mr. Shivam Tiwari
8 17111014 Ms. Shweta Pal
9 17111015 Mr. Subhajit Jana
10 17111502 Ms. Nila Pal
 

Ph.D. List
Sl. No. Roll No. Name of Students
 1.  
21111001 Mr. Akhilesh Kumar Yadav
 1.  
21111002 Mr. Anirban Dutta
 1.  
21111003 Ms. Antima
 1.  
21111004 Mr. Avishek Mallick Choudhury
 1.  
21111005 Mr. Deepankar Das
 1.  
21111006 Ms. Pallavi Singh
 1.  
21111007 Ms. Priyanka
 1.  
21111008 Mr. Prosun Mondal
 1.  
21111010 Mr. Rohit Kumar Gupta
 1.  
21111011 Ms. Sadhana Yadav
 1.  
21111012 Mr. Subarna Pramanik
 1.  
21111013 Mr. Subham Sekhar Mandal
 1.  
21111014 Mr. Sudarshan Sarkar
 1.  
21111015 Ms. Sunayana Bora
Ph.D. List
Sl. No. Roll No. Name of Students
 1.  
20111501 Ms. Aiswarjya Bastia
 1.  
20111502 Amita Santra
 1.  
20111503 Mr. Ashish Maurya
 1.  
20111504 Ms. Deep Mala
 1.  
20111506 Mr. Jay Deep Gupta
 1.  
20111507 Mr. Keshav Kumar
 1.  
20111508 Ms. Nidhi
 
 1.  
20111509 Ms. Nitipriya Tripathi
 1.  
20111510 Mr.Pankaj Kumar
 1.  
20111511 Mr. Pijush Kanti Aich
 1.  
20111512 Ms. Rachana Sain
 1.  
20111513 Mr. Radhe Shyam
 1.  
20111515 Ms. Rajarshi Chakraborty
 1.  
20111516 Mr. Ravi Kumar Singh
 1.  
20111518 Mr. Sandeep
 1.  
20111519 Mr. Sanjeev Kumar
 1.  
20111521 Ms. Shivani Rastogi
 1.  
20111522 Mr. Sobhan Hazra
 1.  
20111523 Ms. Swikriti Tripathi