S.No Roll No. Name Supervisor Co-Supervisor
 1.  
12602EN008 Mr. Ilame Susmit Ajabrao Dr. S.V. Singh  
 1.  
13041005 Mr. Mahendra Ram Dr. M.K. Mondal  
 1.  
13041008 Mr. Pawan Kumar Dr. V.L. Yadav  
 1.  
13041011 Mr. Rajanee Kant Pandey Dr. V.L. Yadav  
 1.  
13041502 Mr. Dilip Kumar Dr. B. Verma  
 1.  
13041503 Mr. Munna Kumar Dr. R.S. Singh  
 1.  
13041505 Ms. Renu Bala Dr. M.K. Mondal  
 1.  
13041506 Mr. Kumar Rohit Srivastava Dr. P.K. Mishra  
 1.  
13041508 Mr. Tarun Kumar Dixit Dr. A.S.K. Simha Dr. Sweta
 1.  
14041001 Mr. Rohit Pratap Singh Kushwah Dr. S.V. Singh  
 1.  
14041003 Mr. Zahoor Alam Dr. A.S.K. Simha Dr. B. Verma
 1.  
14041004 Ms. Amrita Shahi Dr. R.S. Singh  
 1.  
14041005 Ms. Poornima Pandey Dr. Pradeep Kumar  
 1.  
14041007 Mr. Anuj Kumar Prajapati Dr. M.K. Mondal  
 1.  
15041001 Mr. Abhay Kumar Choudhary Dr. H. Pramanik  
 1.  
15041003 Ms. Bineeta Singh Dr. Pradeep Kumar Dr. A.K. Verma
 1.  
15041004 Mr. Deoashish Panjiara Dr. H. Pramanik  
 1.  
15041006 Mr. Goutam Kishore Gupta Dr. M.K. Mondal  
 1.  
15041007 Mr. Naresh Kumar Sethy Dr. P.K. Mishra Dr. Pradeep Kumar
 1.  
15041009 Mr. Rahul Kumar Sahu Dr. V.L. Yadav Dr. P.K. Mishra
 1.  
15041010 Mr. Satyansh Singh  Dr. J. P. Chakraborty Dr. M.K. Mondal
 1.  
15041011 Mr. Shobhit Dixit Dr. V.L. Yadav  
 1.  
15041012 Mr. Vivek Kumar Pandey Dr. P.K. Mishra  
 1.  
15041013 Mr. Vivek Kumar Patel Dr. Sweta  
 1.  
15041014 Ms. Zeenat Arif Dr. P.K. Mishra Dr. B. Verma
 1.  
15041501 Mr. Durga Prasad A. Dr. R.S. Singh  
 1.  
16041001 Mr. Diwakar Pandey Dr. M.K. Mondal  
 1.  
16041002 Mr. Kedar Sahoo Dr. Manoj Kumar  
 1.  
16041003 Mr. Mohit Kumar Dr. S.N. Upadhyay Dr. P.K. Mishra
 1.  
16041004 Ms. Neha Dr. S.V. Singh  
 1.  
16041005 Ms. Priti Yadav Dr. Ankur Verma  
 1.  
16041006 Mr. Ravi Kumar Sonwani Dr. B.N. Rai  
 1.  
16041007 Mr. Shivesh Sabbarwal Dr. Manoj Kumar  
 1.  
16041008 Mr. Shubham Mishra Dr. Ankur Verma  
 1.  
16041009 Mr. Upender Kumar Dr. H. Pramanik  
 1.  
16041010 Ms. Vasu Chaudhary Dr. Sweta  
 1.  
16041502 Mr. Tapas Das Dr. B. Verma  
 1.  
17041001 Mr. Ganesh Swain Dr. B.N. Rai Dr. Ravi Jaiswal
 1.  
17041001 Mr. Mohit Kumar Dr. B.N. Rai  
 1.  
17041002 Ms. Anjali Verma Dr. H. Pramanik Dr. Sweta
 1.  
17041003 Ms. Juhi Singh Dr. Ravi P. Jaiswal  
 1.  
17041004 Mr. Anuj Chaturvedi Dr. Ravi P. Jaiswal Dr R. S. Singh
 1.  
17041005 Mr. Devesh Kumar Shrivastava Dr. J. P. Chakraborty  
 1.  
17041006 Mr. Ashwani Kumar Dr. P.K. Mishra Dr. Pradeep Kumar
 1.  
17041007 Mr. Arun Kumar Pal Dr. P.K. Mishra Dr. V. M. Shinde
 1.  
17041008 Mr. Abhay Pratap Singh Dr. H. Pramanik Dr. Sweta
 1.  
17041501 Mr. Ahmad Nawaz Dr. Pradeep Kumar  
 1.  
17041502 Mr. Anand Gupta Dr.Vijay M. Shinde  
 1.  
17041503 Mr. Shyam Sunder Rao Dr. Sweta  
 1.  
17041504 Ms. Swati Suman Dr. Ravi P. Jaiswal  
 1.  
17041505 Mr. Vikash Kumar Pandey Dr. B. Verma  
 1.  
18041002 Mr. Himanshu Tiwari Dr. R.S. Singh  
 1.  
18041003 Mr. Kanhaiya Lal Maurya Dr. Ankur Verma Dr. R. S. Singh
 1.  
18041004 Mr. Abhinit Tiwari Dr. V.L. Yadav  
 1.  
18041005 Ms. Nidhi Agnihotri Dr. M.K. Mondal  
 1.  
18041006 Ms. Nidhi Dubey Dr. Ankur Verma Dr. Shikha Singh
 1.  
18041007 Mr. Pradeep Kumar Saw Dr. M.K. Mondal Dr. Pradeep Kumar
 1.  
18041008 Mr. Pranjal Tripathi Dr. R.S. Singh  
 1.  
18041009 Mr. Sanjeev Kumar Dr. B. Verma  
 1.  
18041010 Mr. Shakti Priyadarshan Dr. V.L. Yadav Dr. Shikha Singh
 1.  
18041502 Mr. Neeraj Kumar Yadav Dr. H. Pramanik  
 1.  
18041503 Mr. Satyajit Kumar Shukla Dr. V.L. Yadav  
 1.  
18041504 Mr. Neeraj Kumar Kanaujia Dr. P.K. Mishra  
 1.  
19041002 Mr. Abhishek Anand Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041003 Ms. Akanksha Soni Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041004 Mr. Alok Kumar Singh Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041005 Ms. Anjali Baudh Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041006 Mr. Anshuman Singh Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041007 Mr. Ashish Gautam Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041009 Mr. Bhanu Pratap Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041010 Mr. Brijesh Kumar Yadav Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041011 Mr. Devendra Kumar Gond Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041013 Mr. Manoj Kumar Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041014 Ms. Mona Vishwakarma Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041015 Mr. Parmanand Maurya Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041018 Mr. Ravi Saini Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041019 Mr. Saurabh Kumar Pandey Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041020 Ms. Thanmayee Shastry Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041021 Mr. Veeresh Verma Not Allotted Not Allotted
 1.  
19041022 Mr. Vivek Kumar Jaiswal Not Allotted Not Allotted