DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, (BHU) VARANASI – 221 005.
List of Ph.D students of Mechanical Engg

 
Sl No
Roll No
Name of Students
Supervisor
1
12606EN004
Mr. Avinash Ravi Raja
Dr. M.Z.khan
2
12606EN006
Mr. Khemraj
Prof. A.K. Jha
3
12606EN010
Mr. Yogesh Kumar
Prof. Santosh Kr.
4
011606EN050
Mr. Anil Kumar
Prof. Santosh Kumar
5
13131001
Mr. Abhishek Kumar
Prof. Santosh Kumar
6
13131002
Mr. Ankit Sharma
Prof. A.K. Jha
7
13131004
Mr. Awani Bhushan
Dr. S.K. Panda
8
13131005
Mr.Harikishor Kumar
Dr. M. Vashista
9
13131006
Mr. Kumar Kaushik Ranjan
Dr. Amit Tyagi
10
13131007
Mr. Manvandra Kumar Singh
Dr. R. K. Gautam
11
13131008
Mr. Parshant Kumar
Prof. V.K. Srivastava
12
13131009
Mr. Rajeev Nayan Gupta
Prof. A.P. Harsha
13
13131011
Mr. Shushant Singh
Dr. D. Khan
14
13131012
Mr. Sunil Kumar
Dr.O.P.Singh(From 04/09/2017)
15
13131013
Mr. Sunil Kumar Yadav
Dr. P. Shukla
16
13101001
Mr. Anand Jaiswal
Dr. C. Samuel
17
13131501
Mr. Ajeet Kumar
Prof. S.K. Shukla
18
13131502
Mr. Arun Kumar
Prof. S.K. Shukla
19
13131503
Mr. Ashwarya Sheel Wali
Dr. N. Malik
20
13131504
Mr. Ashish Srivastava
Dr. M. Vashista
21
13131506
Mr. Gaurav Kumar Gugliani
Dr. A. Sarkar
22
13131507
Mr. Sanjay Kumar
Prof. S.P. Tewari
23
13131508
Mr. Sanjeev Kumar Singh
Dr. N. Malik
24
13101501
Mr. Harish Babu
Dr. P. Bhardwaj
25
14131001
Mr. Ashutosh Kumar Srivastawa
Prof. Santosh Kumar
26
14131002
Mr. Manish Kumar
Prof. Rajneesh Tyagi
27
14131003
Mr. Rohit Kumar Singh Gautam
Prof. Rajneesh Tyagi
28
14101001
Mr. Abhishek Kumar Singh
Dr. C. Samuel
29
14101002
Mr. Mahendra Pratap
Prof. A. K. Agrawal
30
15101001
Amit Ambar Gupta
Prof. A. K. Agrawal
31
15101002
Susheel Yadav
Prof. A. K. Agrawal
32
15131001
Ashish Singh Pareta
Dr S.K. Panda
33
15131002
Praveen Kumar Singh
Dr S.K. Panda
34
15131003
Sandip Kumar Singh
Prof. Sandeep Kumar
35
15131004
Sonu Kumar
Dr N. Mallik
36
15131008
Hemant Nautiyal
Prof. Rajneesh Tyagi
37
15131009
Rabindra Prasad
Prof. S.P.Tewari
38
15131011
Sudesh Singh
Dr R. Tyagi
39
15131012
Amit Kumar
Dr Om Prakash Singh
40
15131013
Atul Bhattad
Dr J. Sarkar
41
15131014
Rishikesh Kumar Singh
Dr A. Sarkar
42
15131015
Sumit Kumar Singh
Dr J. Sarkar
43
15131016
Varun Kumar Sonker
Dr A. Sarkar
       
       
       
       
       
 
44
15131017
Vivek Gupta
Dr P. Ghosh
45
15131018
Vivek Kumar
Dr J. Sarkar
46
15131019
Siddharth Yadav
Prof. S.P. Tewari
47
15131020
Manish Deo
Prof. S.P. Tewari
48
15101501
Priya Singh
Dr P. Bhardwaj
49
15131501
Homender Kumar
Prof. A. P. Harsha
50
15131502
Sooraj Singh Rawat
Prof. A. P. Harsha
51
15131503
Narendra Kumar Jha
Dr. N. Malik
52
15131504
Ashutosh Roushan
Dr U. S. Rao
53
15131505
Hemant Kumar Choudhary
Dr U. S. Rao
54
15131507
Ajit Kumar Jha
Prof. P. Shukla
55
15131509
Sujeet Yadav
Dr S. S. Mondal
56
15131510
Ashwani Ranjan
Prof. Rajnesh Tyagi
57
16131001
ANUPAM TIWARI
Dr. S.K. Panda
58
16131002
PRAKASH CHANDRA MANI
Prof. A.P. Harsha
59
16131003
Akash Subhash Awale
Dr M. Vashishta
60
16131004
JITENDRA KUMAR SINGH
Dr U. S. Rao
61
16131005
MD MERAZ
Prof. Santosh Kumar
62
16131006
RAVI PRAKAASH SINGH
Prof. Santosh Kumar
63
16131007
SANJAY KUMAR GUPTA
Dr M.Z.K. Yusufzai
64
16131008
Ajeet Pratap singh
Dr Om Prakash Singh
65
16131009
Akshayveer
Dr Om Prakash Singh
66
16131010
MOHIT PRAKASH
Dr A. Sarkar
67
16131011
RISHI RAM
Dr J.V. Tirkey
68
16131012
SARVESH KUMAR
Dr Amitesh Kumar
69
16131013
SAURABH PATHAK
Prof. S.K. Shukla
70
16101501
Meghavatu K.P. Naik
Dr. P.Bharadwaj
71
16131501
Amod Kashyap
Prof. A.P. Harsha
72
16131502
Akhilesh Singh
Dr.J.Sarkar
73
16131503
Sarvesh Kashyap
D.J.Sarkar
74
17101001
Ajeet Kumar Yadav
Dr. C.Samuel
75
17131001
Anurag Kumar Pandey
Dr. N. Malik
76
17131003
Prabhakar
Dr. R.K.Gautam
77
17131004
Rakesh Ranjan Chand
Dr. A.Tyagi
78
17131006
Asgar Shakil
Dr. U.S.Rao
79
17131007
Basudeb Rajak
Dr.U.S.Rao
80
17131008
Pooja Verma
Dr. R.Tyagi
81
17131009
Chandramani Yadav
Dr. R.R.Sahoo
82
17131010
Deepak Kumar Singh
Dr. O.P.Singh
83
17131011
Dhruv Raj Karana
Dr. R.R.Sahoo
84
17131012
Mayaram Sahu
Dr. J.Sarkar
85
17131013
Nitish Kumar
Prof. P.Ghosh
86
17131014
Prashant Srivastava
Dr. Amitesh Kumar
87
17101501
ABHISHEK RAJ
 
88
17101502
ANKIT CHOUKSEY
 
89
17131501
ADARSH KUMAR
 
90
17131502
MITHLESH KUMAR MAHTO
 
91
17131503
RANJEET KUMAR RAI
 
92
17131504
VIKASH KUMAR