PhD Batch 2018
 
S No Roll No Scholar Name
1 18161001 Ms .Vishnu Priya
2 18161003 Mr. Vikas
3 18161004 Mr. Bharat Goel
4 18161005 Ms. Shreyasi Majumdar


PhD Batch 2017
S No Roll No Scholar Name
1 17161001 Ms. Rayala Swetha
2 17161002 Ms. Sangeeta Hazarika
3 17161003 Mr. Subhajit Makar
4 17161004 Mr. Tarkeshwar Dubey
5 17161005 Ms. Varsha Rani
6 17161006 Mr. Digambar Kumar Waiker
7 17161007 Ms. Km Prabha Rajput
8 17161008 Ms. Pratigya Tripathi


PhD Batch 2016
 
S No Roll No Scholar Name
1 16161001 Mr. Ankit Ganeshpurkar
2 16161002 Mr. G Naga Venkata Charan Tej
3 16161003 Mr. Jitendra Kumar
4 16161004 Mr. Kakarla Ramakrishna
5 16161005 Mr. Kaushik Neogi
6 16161006 Mr. Matte Kasi Viswanadh
7 16161007 Mr. Qadir Alam
8 16161008 Mr. Vishwa Nath Shukla
9 16161009 Mr. Yash Pal Singh

 

S No Roll No Scholar Name
1 16161501 Ms. Ojaswi Sinha
2 16161502 Ms. Shivani Jaiswal
3 16161503 Ms. Singh Shreya Hariawadh Singh

 


PhD Batch 2015
S No Roll No Scholar Name
1 15161001 Mr. Devendra Kumar
2 15161002 Mr. Dharmendra Yadav
3 15161003 Mr. Gopichand Gutti
4 15161004 Mr. Md Meraj Anjum
5 15161006 Mr. Piyoosh Sharma
6 15161007 Ms. Priyanka Km. Choubey
7 15161009 Mr. Santosh Kumar Prajapati

PhD Batch 2014
S No Roll No Scholar Name
1 14161001 Ms. Akanksha Mishra
2 14161002 Mr. Avanish Tripathi
3 14161003 Mr. Bonde Gunjan Vasant
4 14161004 Mr. Gufran Ajmal
5 14161005 Mr. Krishna Kumar Patel
6 14161006 Ms. Mansi Upadhyay
7 14161007 Mr. Pankaj Paliwal
8 14161008 Mr. Sandeep Kumar Reddy A
9 14161009 Ms. Srabanti Jana
10 14161010 Mr. Sukesh Kumar Gupta
11 14161011 Ms. Swati Prakash
12 14161012 Mr. Thokala Sathish
13 14161013 Mr. Uddipak Rai

 PhD Batch 2013

S No Roll No Scholar Name
1 13161001 Mr. Amitabha Dey
2 13161003 Mr. Hitesh Kumar Dewangan
3 13161004 Ms. Lakshmi
4 13161005 Ms. Mousumi Besan
5 13161006 Mr. Naveen Shivavedi
6 13161007 Mr. Pavan Srivastava
7 13161008 Ms. Pooja Mittal
8 13161009 Mr. Prabhash Nath Tripathi
9 13161010 Mr. Puneet K Samaiya
10 13161011 Mr. Satheesh Kumar S
11 13161501 Mrs. Priyanka Sharma
12 13161502 Mr. Tanmaya Kumar Parida

 


 

PhD Batch 2012
 

S No
Roll No
Students' Name
01
12621EN001
Patel Ravi Ramesh Bhai
02
12621EN002
Apurva Joshi
03
12621EN003
Deepali Shukla
04
12621EN004
Ramoji Kosuru
05
12621EN005
Mohana Raghava Srivalli
06
12621EN006
Priyanka
07
12621EN007
Gayasuddin Khan

PhD Batch 2011
S No
Roll No
Students' Name
01
11621EN001
Ms. Sarita Yadav
02
11621EN002
Ms. Rati K Tripathi
03
11621EN003
Mr. Ajit Kr Thakur
04
11621EN004
Mr. Gyanendra Singh

PhD Batch 2010
 
S No
Roll No
Students' Name
January Semester
01
10621EN001
Mr. Nagendra Kumar
02
10621EN002
Mr. Ankit Seth
03
10621EN003
Mr. Anupam G. Banerjee
04
10621EN004
Mr. N.Ranga Reddy
05
10621EN005
Mr. Dileep Kumar
July Semester
06
10621EN050
Mr. Sundeep Chaurasia
07
10621EN051
Mr. Vijaya Kumar M R
08
10621EN052
Mr. Anshul Shakya
09
10621EN053
Mr. Debapriya Garabadu
10
10621EN054
Ms. Meenakshi Singh
11
10621EN055
Mr. Sanjay Kr Singh
12
10621EN056
Mr. Gopal Kr Rai

PhD Batch 2009
S No
Roll No
Students' Name
01
09621EN001
Ms. Ruchi Chawla
02
09621EN003
Mr. Parameshwara Rao V
03
09621EN004
Mr. Saurabh Kr Sinha
04
09621EN005
Ms.  Shubhanjali Shukla
05
09621EN006
Mr. Satyendra K Prasad
06
09621EN007
Mr. Manish Kumar
07
09621EN008
Mr. Damiki Laloo
 

PhD Batch 2008
S No
Roll No
Students' Name
January Semester
01
08472101
Mr. Subhashis Chakraborty
02
08472102
Mr. Sanjay Tiwari
03
08472103
Ms. Bhagawati Saxena
04
08472104
Mr. Amit Mishra
05
08472105
Ms. Dali Shukla
July Semester
06
08621EN001
Mr. Nirupam Das
07
08621EN002
Ms. Antony D Punitha, D.
08
08621EN003
Mr. Gireesh Kr Singh
09
08621EN004
Mr. Sunil Kr Mishra