M. Tech 2019-21

S.No. Roll No. Name Name of the Supervisors
MICROELECTRONICS ENGINEERING
1 19092001 Shaily Kharya Dr. Satyabrata Jit
2 19092002 Prashant Kesarwani Dr. Satyabrata Jit
3 19092003 Mayank Shukla Dr. Shivam Verma
4 19092004 Punit Kumar Mishra Dr. Shivam Verma
5 19092005 Mohit Chauhan Dr. Amritanshu Pandey
6 19092019 Abhishek Kumar Singh Dr. V. N. Mishra
7 19092020 Vaibhav Gupta Dr. Shivam Verma
8 19092024 Kushal Gangwar Dr. Shivam Verma
9 19092025 Dasari Navya Naga Pravallika Dr. V. N. Mishra
10 19092027 Suraj Kumar Yadav Dr. Satyabrata Jit
11 19092034 Arjun C Dr. V. N. Mishra
12 19092035 Aanchal Verma Dr. Amritanshu Pandey
13 19092039 Sathish Rajkumar Dr. Amritanshu Pandey
DIGITAL TECHNIQUES & INSTRUMENTATION
14 19092006 Shubham Srivastava Dr. Naveen Singh Rajput
15 19092007 Valluri Nikhil Chandra Dr. K. P. Sarawadekar
16 19092008 Saripalli Maruthi Kumar Varma Dr. K. P. Sarawadekar
17 19092009 Aditya Prakash Srivastava Dr. Naveen Singh Rajput
18 19092010 Alvin Augustine Dr. K. P. Sarawadekar
19 19092021 Kaza Venkata Mohan Krishna Dr. K. P. Sarawadekar
20 19092028 Ashish Kumar Singh Dr. Naveen Singh Rajput
21 19092026 Chandra Prakash Singh Dr. K. P. Sarawadekar
22 19092029 Vikram Singh Dr. K. P. Sarawadekar
23 19092037 Sonali Kumari Dr. Naveen Singh Rajput
24 19092036 Saroj Sarvesh Kumar Nandlal Dr. Naveen Singh Rajput
25 19092041 Rajesh Laguri Dr. Naveen Singh Rajput
COMMUNICATION SYSTEM ENGINEERING
26 19092011 Ishan Jain Dr. Amritanshu Pandey
27 19092012 Harshit Baranwal Dr. Sanjeev Sharma
28 19092013 Vishal Singh Dr. Amritanshu Pandey
29 19092014 Sakshi Agarwal Dr. Sanjeev Sharma
30 19092017 Rishabh Srivastava Dr. Manoj Kumar Singh
31 19092022 Shubham Kumar Dr. Sanjeev Sharma
32 19092030 Arun Kumar Soni Dr. Amritanshu Pandey
33 19092032 Kameshwar Saini Dr. Sanjeev Sharma
34 19092031 Deepak Kumar Dr. Manoj Kumar Singh
35 19092038 Amit Singh Dr. Manoj Kumar Singh
36 19092042 Risham Doley Dr. Manoj Kumar Singh
MICROWAVE ENGINEERING
37 19092016 Ananga Paul Dr. Smrity Dwivedi
Dr. Somak Bhattacharyya (Co-supervisor)
38 19092018 Anurag Tiwari Dr. M. Thottappan
39 19092023 Vishal Singh Dr. Manoj Kumar Meshram
40 19092033 Ansuman Shubham Dr. Somak Bhattacharyya
Dr. Smrity Dwivedi (Co-supervisor)
41 19092040 Sonali Kerketta Dr. Amit Kumar Singh

M. Tech 2020-22

S.N. Roll No. Name Name of Thesis Supervisor
  Microelectronics Engineering
1 20092001 Ankita Srivastava  Prof. V.N.Mishra
2 20092002 Shivangi Sachan  Prof. V.N.Mishra
3 20092018 Deepak Gaur Dr. Satyabrata Jit
4 20092019 Shruti Gupta Dr. Shivam Verma
5 20092020 Shailendra Maurya Dr. Amritanshu Pandey
6 20092028 Shashikant Pandey Dr. Amritanshu Pandey
7 20092029 M. Mangapathi Raju Dr. Satyabrata Jit
8 20092031 Shivam Singhal Dr. Satyabrata Jit
9 20092032 Sumit Purkait Dr. Shivam Verma
10 20092033 Ravneet Paul Dr. Shivam Verma
11 20092038 Shyam Subba Dr. Sushant Mittal
12 20092027 Prashant Kumar Singh Dr. Sushant Mittal
DIGITAL TECHNIQUES & INSTRUMENTATION
13 20092004 Balwant Kumar Yadav Dr. Satyabrata Jit
14 20092005 Dipanjay Rajpurohit Dr. Naveen Singh Rajput
15 20092006 Vishal Goyal Dr. K. P. Sarawadekar
16 20092008 Sunny Kumar Jha  Prof. V.N.Mishra
17 20092014 Anupam Pandey Dr. Naveen Singh Rajput
18 20092022 Bharat Kumar Dr. K. P. Sarawadekar
19 20092023 Amrit Lal Dr. K. P. Sarawadekar
20 20092024 Anirban Dutta Dr. K. P. Sarawadekar
21 20092036 Nikita Malviya Dr. Naveen Singh Rajput
22 20092037 Hemant Kumar Dr. Naveen Singh Rajput
23 20092039 Manoj Kumar Sharma  Prof. V.N.Mishra
COMMUNICATION SYSTEM ENGINEERING
24 20092009 Shobhit Tiwari Dr. Priya Ranjan Muduli
25 20092010 Ayush Singh Dr. Amritanshu Pandey
26 20092011 Utkarsh Rastogi Dr. Sanjeev Sharma
27 20092025 Ankit Shaw Dr. Amritanshu Pandey
28 20092026 Pooja Kumawat Dr. Sanjeev Sharma
29 20092035 Abhinav Chandel Dr. Priya Ranjan Muduli
MICROWAVE ENGINEERING
30 20092017 Ashwani Kumar Singh Dr. Amit Kumar Singh
31 20092040 Madhavi Chandra Dr. Somak Bhattacharyya
Dr. M. Thottappan (Co-supervisor)