M.Tech.(Met. Engg.) Part IV Dual Degree
S. No
Roll No.
Name of the Student
1.
14144001
Brahmandam Venkata Sai Akhil
2.
14144002
Chhatramani Singh
3.
14144003
Ganne Ketan Balaji
4.
14144004
Harsh Vardhan Singh
5.
14144005
Himanshu Dutt
6.
14144007
Manish Tak
7.
14144008
Naveen Kumar
8.
14144009
Nikhil Singh
9.
14144010
Premjeet Kumar Sherawali
10.
14144011
Rohan Kumar Agarwal
11.
14144012
Rohit Kumar Singh
12.
14144013
Sanchit Verma
13.
14144014
Shashank Agarwal
14.
14144015
Shiv Shankar
15.
14144016
Sriram Amgoth
16
14144017
Suryansh Garg
17
14144018
Tushar Borekar
18
14144019
Yendrembam Manoj Singh
M.Tech.(Met. Engg.) Part V Dual Degree
S.No
Roll No.
Name of the Student
1.
13144001
Akshay Srivastva
2.
13144002
Ms. Aprajita Kashyap
3.
13144004
Asad Shakil
4.
13144005
Kumaresh Saha
5.
13144006
M.B Venkata Suraj
6.
13144007
Mazher Khan
7.
13144008
Mutte Anil Kumar
8.
13144010
Nishant kumar
9.
13144011
Rishabh Babeley
10
13144012
Rishav Dev Prasad
11
13144013
Tushar Yadav
12
13144014
Ms. Varnita Bajpai
13
13144015
Vemu Sandeep
14
13144016
Visharad Jalan
15
13144017
Vivek Kushram