Ph.D. Students
Name
Description (Research Area, Supervisor(s), Year of Admission, Email address )
Mr. Manish Kumar Singh
 
Mr. L. Sankara Rao
 
Mr. Gajanan Uddhavrao Kapure
 
Mr. Manas Srivastava
 
Mr. Raj Bahadur Singh
 
Mr. Santhosh Kumar Alla
 
Mr. Himanshu Ranjan Verma
 
Mr. Manish Kumar Kishor Singh
 
Mr. Mukesh Raushan Kumar
 
Mr. Rupendra Singh Rajpurohit
 
Mr. Subash Chandra Ram
 
Mr. Vaibhav Pandey
 
Mr. Vikas Shivam
 
Mr. Vivek Kumar Pandey
 
Mr. Dhananjay Pradhan
 
Ms. Nandini singh
 
Mr. Rajendra Prasad Gorrey
 
MR. Yagnesh Shadangi
 
Mr. Ankit Singh
 
Mr. Arunabh Meshram
 
Mr. Babul Das
 
Mr. Ch. V. Rao
 
Mr. Ramji Omar
 
Mr. Ankitendra Mishra
 
Mr. Asnit Gangwar
 
Mr. Avnish Singh Pal
 
Ms. Monika Gautam
 
Mr. Aman Kumar Lal Das
 
Mr. Chandra Shekhar Kumar
 
Mr. Garima Kamde
 
Mr. Pramod Kumar
 
Mr. Prerna Mishra
 
Mr. Raj Kumar Dishwar
 
Mr. Subham Kumar Shaw
 
Mr. Vinay Kumar Rai
 
Mr. Amit Kumar Yadav
 
Mr. Debabrata Bhuyan
 
Mr. Dheeraj Jaiswal
 
Mr. Jaydeep Vishwakarma
 
Mr. Manik Mahali
 
Mr. Mudila Dhanunjaya Rao
 
Mr. Nitesh Kumar Sinha
 
Mr. Roopchand Tandon
 
Mr. Sandeep Kumar Gupta
 
Ms. Sarika Kumari
 
Mr. Shanker Kumar
 
Mr. Sharvan Kumar
 
Mr. Vineet Kumar